Sivertsen, G. (2017). Finansowanie oparte na publikacjach – Model norweski. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, 49(1(49), 47-60. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.1.2