Wróblewska, M. N. (2017). Ewaluacja „wpływu społecznego”? Nie naśladujcie Brytyjczyków! Wywiad z Davidem Sweeneyem, dyrektorem Higher Education Funding for England (HEFCE) do spraw Badań, Edukacji i Transferu Wiedzy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, 49(1(49), 157–166. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.1.8