Wróblewska, M. N. (2017). Ewaluacja „wpływu społecznego” nauki. Przykład REF 2014 a kontekst polski. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, 49(1(49), 79-104. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.1.5