Zawadzki, M. (2017). Między neoliberalizmem a feudalizmem. Godność młodych naukowców w kontekście transformacji polskiego uniwersytetu. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, 49(1(49), 133-154. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.1.7