Jajszczyk, A. (2017). Szkolnictwo wyższe – potrzeba całościowej reformy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(50), 77-90. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.3