Woźnicki, J. (2017). Postulat selektywnego charakteru deregulacji w szkolnictwie wyższym. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(50), 91-105. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.4