Mikołajczyk, B., & Naskręcki, R. (2017). Szkoły doktorskie i ich rola w kształceniu doktorantów. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(50), 107-126. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.5