Brzeziński, J. M. (2017). O poprawianiu (ale też i o psuciu) systemu przeprowadzania awansów naukowych w Polsce w latach 1990-2017. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(50), 147-172. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.7