Sułkowski, Łukasz. (2017). „Fuzjomania” akademicka. Czy Polskę czeka fala konsolidacji uniwersytetów?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(50), 173-188. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.8