BOGUSKI, J. Zarządzanie wiedzą w uczelni wyższej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(42), p. 10-31, 1 sty. 2013.