RZYSKA, A. Framing w badaniach szkolnictwa wyższego – przegląd międzynarodowych periodyków naukowych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(51), p. 117-139, 23 paź. 2018.