WARCZOK, T.; ZARYCKI, T. Polskie nauki polityczne w perspektywie globalnej: paradoksy ewoluującej peryferyjności. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(51), p. 143-161, 23 paź. 2018.