MAŁECKA, M. O behawioralnym podejściu do badania prawa, paradoksie, do którego prowadzi i sposobie jego przezwyciężenia. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(41), p. 19-42, 1 sty. 2013.