ŚWIREK, K. Trzy końce ideologii – najważniejsze dwudziestowieczne ujęcia problemu. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(41), p. 43-55, 1 sty. 2013.