KIETLIŃSKA, B. Jak za pomocą metod jakościowych zbadać zmysłowy odbiór miasta?. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(41), p. 131-142, 1 sty. 2013.