ŚLĘZAK, I. Refleksje nad zagadnieniem piętna w relacjach badacza i badanych na podstawie wywiadów z kobietami świadczącymi usługi seksualne. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(41), p. 153-166, 1 sty. 2013.