WRÓBEL, A. Smoleńska roszada 2010. Walka o wartości czy gry rzeczywistością. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(41), p. 167-183, 1 sty. 2013.