NIEDBALSKI, J. Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych (CAQDAS) w projektowaniu i prowadzeniu badań. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(41), p. 185-202, 1 sty. 2013.