CZERNIAWSKA, D.; FENRICH, W.; BOJANOWSKI, M. Aktorzy, relacje i sieci – o współpracy naukowej nie bibliometrycznie. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1-2(53-54), p. 107–133, 26 luty 2020.