ANTONOWICZ, D.; SIN, C.; WIERS-JENSSEN, J. Pozyskiwanie studentów zagranicznych do uczelni krajów półperyferyjnych. Badanie porównawcze Norwegii, Polski i Portugalii. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1-2(53-54), p. 155–181, 1 grudz. 2019.