KULCZYCKI, E.; ROZKOSZ, E. A.; ENGELS, T. C. E.; GUNS, R.; HOŁOWIECKI, M.; PÖLÖNEN, J.; CIERESZKO, K. Jak rozpoznać recenzowane publikacje – o etykietach z otwartymi danymi recenzentów w monografiach naukowych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1-2(53-54), p. 183–217, 1 grudz. 2019.