BIELIŃSKI, J.; TOMCZYŃSKA, A. Etos nauki we współczesnej Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1-2(53-54), p. 219–250, 1 grudz. 2019.