KULCZYCKI, E.; ROZKOSZ, E. A.; DRABEK, A. Umiędzynarodowienie polskich czasopism w naukach społecznych i humanistycznych – transformacyjna rola systemu ewaluacji nauki. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1-2(53-54), p. 331–357, 1 grudz. 2019.