KULCZYCKI, E.; ROZKOSZ, E. A.; DRABEK, A. Umiędzynarodowienie polskich czasopism w naukach społecznych i humanistycznych – transformacyjna rola systemu ewaluacji nauki. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, [S. l.], n. 1-2(53-54), p. 331–357, 2019. DOI: 10.14746/nisw.2019.1-2.11. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/21949. Acesso em: 4 paź. 2023.