KWIEK, M. Kim są najbardziej produktywni polscy naukowcy? Produktywność badawcza w niezróżnicowanym i niekonkurencyjnym systemie nauki. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1-2(53-54), p. 383–435, 1 grudz. 2019.