DĄBROWA-SZEFLER, M. OECD; szkolnictwo wyższe; zarządzanie szkolnictwem wyższym; finansowanie szkolnictwa wyższego; internacjonalizacja szkolnictwa wyższego; kariera naukowa; nauczyciele akademiccy. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(33), p. 56-78, 1 sty. 2009.