DROGOSZ-ZABŁOCKA, E. Potwierdzanie kwalifikacji - doświadczenia polskie. Informacja o zrealizowanym projekcie Zewnętrzny egzamin zawodowy. Analiza, diagnoza oraz perspektywy zmian. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(33), p. 169-183, 1 sty. 2009.