BEREZIAT, G. Od Uniwersytetu Piotra i Marii Curie do Uniwersytetu Sorbony. Radykalna reforma zarządzania francuskimi uniwersytetami. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(34), p. 132-135, 1 sty. 2009.