GAŁKOWSKI, A. Uniwersytet w procesie przemian Rozmowa z prof. dr. hab. Jerzym Wilkinem. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1-2(35-36), p. 9-16, 1 sty. 2010.