MARSZAŁEK, A. Uwarunkowania determinujące funkcjonowanie szkół wyższych w XXI wieku. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1-2(35-36), p. 17-29, 1 sty. 2010.