BIAŁECKI, I. Wprowadzenie. Dwa nurty polityki edukacyjnej?. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1-2(35-36), p. 117-124, 1 sty. 2010.