MACIOŁ, S. Oferta kształcenia na studiach licencjackich i magisterskich w uczelniach Warszawy i Mazowsza. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1-2(35-36), p. 198-223, 1 sty. 2010.