DROGOSZ-ZABŁOCKA, E.; MINKIEWICZ, B. Potencjalne kwalifikacje absolwentów uczelni Warszawy i Mazowsza. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1-2(35-36), p. 224-249, 1 sty. 2010.