ANTONOWICZ, D.; KRAWCZYK-RADWAN, M.; WALCZAK, D. Rola marki dyplomu w perspektywie niżu demograficznego w Polsce (2010—2020). Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(37), p. 87-105, 1 sty. 2011.