WERNER, E. Absolwent szkoły wyższej - sylwetka w kontekście społecznym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(37), p. 106-118, 1 sty. 2011.