ZAMOJSKA, D. Cezaria Anna Baudouin de Courtenay- -Vasmer-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa (1885-1967). Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(38), p. 15-25, 1 sty. 2011.