JOŁKIEWICZ, D. Kobiety w naukach medycznych wczoraj i dziś. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(38), p. 35-47, 1 sty. 2011.