GAŁKOWSKI, A. Kobiety w sferze B+R w Polsce na przykładzie nauk ścisłych i technicznych. Wybrane zagadnienia. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(38), p. 48-55, 1 sty. 2011.