DROGOSZ-ZABŁOCKA, E. Kariery akademickie kobiet w naukach technicznych. Przykład Mazowsza. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(38), p. 56-66, 1 sty. 2011.