MAXWELL, N. Od Wiedzy do Mądrości: Czas na akademicką rewolucję. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(38), p. 67-87, 1 sty. 2011.