NICEWICZ, E. Alma Larea - włoskie doświadczenie w badaniu losu absolwentów. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(38), p. 168-178, 1 sty. 2011.