GAŁUSZKA, M.; WIECZORKOWSKA, M. Gerontologia społeczna jako kierunek studiów uniwersyteckich. Projekt autorski przygotowany w Zakładzie Socjologii UM w Łodzi. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(40), p. 125-146, 1 sty. 2012.