WNUK-LIPIŃSKA, E. Jakość w szkolnictwie wyższym - mechanizmy oceny. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1, p. 77-90, 15 sty. 2016.