BADAŃ NAUKOWYCH, K. Założenia polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa. Cele, priorytety, finansowanie. Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 lipca 1993 r. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(3), p. 5-20, 17 sty. 2016.