ŚWIERZBOWSKA-KOWALIK, E. Kształcić dając swobodę wyboru, poczucie odpowiedzialności i satysfakcję ze studiowania. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(6), p. 27-35, 11.