JASTRZĄB-MROZICKA, M. Sposoby badania opinii studentów o zajęciach dydaktycznych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(6), p. 35-44, 11.