YORKE, M.; MCCORMICK, D. Planowanie przeobrażeń szkolnictwa wyższego - inicjatywa strategicznego planowania akademickiego (SAPLING). Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(6), p. 101-109, 20 sty. 2016.