BIAŁECKI, I. Uwagi o reformowaniu szkolnictwa wyższego. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(6), p. 110-116, 20 sty. 2016.