WEST, P. W. Finansowanie uniwersytetów: wyzwanie dla decydentów. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(9), p. 64-69, 21 sty. 2016.