CIEKOT, K. Wybieralność przedmiotów z perspektywy studentów. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 2(10), p. 89-97, 22 sty. 2016.