JABŁECKA, J. Wybrane problemy mobilności pracowników naukowych - mobilność międzynarodowa i międzysektorowa, kariery oraz rekrutacja kadry naukowej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, n. 1(11), p. 31-48, 22 sty. 2016.